Make your own free website on Tripod.com

Jawatankuasa Perlesenan dan Kawalan PerniagaanPENGERUSI
Yang DiPertua MDJ

SETIAUSAHA
Setiausaha MDJ

AHLI-AHLI
En. Mohd. Zaki bin Masroh
Pn.Lim Fook Yin
Tn. Hj.abdul Ghafar bin Mohd yusuf
En.Mohd Zahar bin Hasan
Pn.Zaleha bte Bujang
En.Anuar bin Abu Bakar
En.Omar bin Rahmat
En.Ibrahim bin Abdul Karim
En.Tai Tam Ying
En.Lee Yen See
En.Chong Hai Kian
En.S.Raja Singgam
Wakil Jabatan Bomba Melaka
Wakil Jabatan Alam Sekitar Melaka
Wakil Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Melaka


Jawatankuasa Kecil Temuduga Gerai

Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama