Make your own free website on Tripod.com

Jawatankuasa Perancangan dan PembangunanPENGERUSI
Yang DiPertua MDJ

SETIAUSAHA
Setiausaha MDJ

AHLI-AHLI
Ir. Norzain bin Haji Mohd Nor
En. Abdul Ghafar bin Haji. Atan
Tn.Hj.Yaakub bin Hj. Ahmad
Tn. Hj.Mustadza bin Abu Bakar
En.Omar bin Rahmat
En. Ibrahim bin Abdul Karim
En. Mohd Taher bin Yahya
En. Hasan bin Abd. Rahman
En. Chong Hai Kian
En.Lee Yen See
En. S. Raja Singgam
En. Tey Thiam Hoch
Wakil Setiausaha Kerajaan (Bahagian Kerajaan Tempatan) Melaka
Wakil Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Melaka
Wakil Jabatan Bomba Melaka
Wakil Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama