Make your own free website on Tripod.com

Jawatankuasa Perundangan dan PenguatkuasaanPENGERUSI
Yang DiPertua MDJ

SETIAUSAHA
Setiausaha MDJ

AHLI-AHLI
En. Mohd. Zaki bin Masroh
Tn. Hj. Abdul Ghafar bin Mohd Yusuf
En. Fatanah bin Datuk Hj. Ahmad
En. Dolah bin Ahmad
En. Ahmad bin Hj. Ali
En. Norhashim bin Ahmad
En. Lee Yen See
Wakil Penasihat Undang-Undang Negeri Melaka


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama