Make your own free website on Tripod.com

Jawatankuasa Penerangan, Cukai Taksiran dan Perkhidmatan HartaPENGERUSI
Yang DiPertua MDJ

SETIAUSAHA
Setiausaha MDJ

AHLI-AHLI
En. Abdul Ghafar bin Haji Atan
En. Mohd Zahar bin Hasan
En. Norhashim bin Ahmad
En. Fatanah bin Datuk Hj. Ahmad
En. Dolah bin Ahmad
En. Mohd Taher bin Yahya
En. Tan Eng Hock
En. Tey Thian Hoch


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama