Make your own free website on Tripod.com

Jawatankuasa Kesihatan/Pengindahan & Alam SekitarPENGERUSI
Yang DiPertua MDJ

SETIAUSAHA
Setiausaha MDJ

AHLI-AHLI
Tn. Hj. Abdul Ghafar bin Mohd yusuf
En. Ahmad bin Hj. Ali
En. Anuar bin Abu Bakar
En.Norhashim bin Ahmad
En. Tan Eng Hock
En. Tai Tam Ying
En. Chong Hai Kian
Wakil Jabatan Perancang Bandar dan Desa Melaka
Pegawai Hutan Daerah Jasin


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama