tml> J/Kuasa Kecil Temuduga Gerai
Make your own free website on Tripod.com

Jawatankuasa Kecil Temuduga GeraiPENGERUSI
Yang DiPertua MDJ

SETIAUSAHA
Setiausaha MDJ

AHLI-AHLI
En. Mohd Zahar bin Hasan
Pn. Zaleha bte Bujang
Ahli Majlis Kawasan


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama