Make your own free website on Tripod.com

Jawatankuasa Perundangan dan PenguatkuasaanPENGERUSI
Yang DiPertua MDJ

SETIAUSAHA
Setiausaha MDJ

AHLI-AHLI
En. Mohd. Zaki bin Masroh
En. Abu Bakar bin Dawood Shah
En. Mohammad Ali bin Pandak
En. Omar bin Rahmat
Puan Zaleha bt Bujang
Tuan Haji Mustadza bin Abu Bakar
En. Tan Tam Ying
En. Tan Eng Hock
Wakil Penasihat Undang-Undang Negeri Melaka


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama