Make your own free website on Tripod.com

Lembaga Sebutharga dan TenderPENGERUSI
Yang DiPertua MDJ

SETIAUSAHA
Setiausaha MDJ

AHLI-AHLI
Ir. Norzain bin Hj Mohd Nor
En. Ibrahim bin Abdul karim
En. Anuar bin Abu Bakar
En. Dolah bin Ahmad


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama