Make your own free website on Tripod.com

PENDUDUK


Bilangan penduduk Daerah Jasin mengikut Banci Penduduk Tahun 1991 ialah seramai 92,883 orang ( 44,828 lelaki dan 48,055 perempuan ).


Statistik Kaum

Peratus penduduk mengikut kaum adalah seperti berikut:

Peratus Penduduk Mengikut Kaum


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama