Make your own free website on Tripod.com

Proses Mendapatkan Kelulusan Pelan Bangunan


Setiap pembinaan dalam bentuk apa sekalipun yang dibina dalam kawasan MDJ mestilah mendapat kelulusan dan kebenaran bertulis daripada MDJ.


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama