Make your own free website on Tripod.com

PERDAGANGAN


Perdagangan di Daerah Jasin tertumpu di 2 buah bandar utama iaitu bandar Jasin dan bandar Merlimau. Pekan dan pekan-pekan kecil yang lain turut menjadi penggerak ke arah pertumbuhan perdagangan di daerah ini selari dengan pembangunan kawasan untuk perumahan, institusi pendidikan, komersial, perindustrian dan lain-lain.

Berikut adalah senarai jenis perniagaan, perdagangan dan perusahaan yang terdapat di daerah Jasin:

Rujukan: Untuk panduan kepada unjuran pembangunan perdagangan di Daerah Jasin, bolehlah merujuk kepada Buku Laporan Pemeriksaan Rancangan Struktur MDJ 1993-2015.


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Ahli-ahli Majlis| Jawatankuasa Majlis|
Undang-undang| Organisasi| Piagam Pelanggan| Jabatan-Jabatan| Aktiviti Jabatan|
Halatuju | Cawangan| Logo | Bunga Rasmi | Lagu | Album| Pelancongan

Menu Utama