Make your own free website on Tripod.com

Jawatankuasa Kecil TemudugaPENGERUSI
Yang DiPertua MDJ

SETIAUSAHA
Setiausaha MDJ

AHLI-AHLI
Tn.Hj.Mustadza bin Abu Bakar
En.Hasan bin Abd.Rahman
En.Mohd Taher bin Yahya


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama